Szerzenie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne to główne cele nowego projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie pod hasłem „Zielone ZST”. Inauguracja przedsięwzięcia odbyła się 11 kwietnia w czasie Festiwalu Techniki, połączonego w placówce z Dniami Otwartymi.

Jak tłumaczy wicedyrektor szkoły Agnieszka Tomaszewska – projekt jest inicjatywą dydaktyczno-społeczną realizowaną przez uczniów technikum architektury krajobrazu:

– To kolejny aspekt działań ekologicznych podejmowany przez naszą szkołę. „Zielone ZST” pomaga rozbudowywać nam bazę dydaktyczną, którą rozszerzamy o kolejne ekologiczne elementy. Przy inauguracji tego projektu poszerzyliśmy naszą bazę o ogród warzywny, ogrody wertykalne, czy też nasadzenia pionowych, zielonych ścian roślinnością płożącą. Wprowadziliśmy mały model makiety zielonego dachu. W naszej szkole działa też schronisko dla roślin.

11 kwietnia Zespół Szkół Technicznych zaprosił także uczniów częstochowskich szkół podstawowych do zapoznania się z ofertą placówki poprzez udział w Dniach Otwartych oraz tzw. Festiwalu Techniki:

– W trakcie festiwalu odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Jest to tematyka ekologiczna, związana z architekturą krajobrazu, projektowaniem, czy nawet malarstwem.

W czasie uroczystości inaugurującej Festiwal Techniki podpisana została umowa pomiędzy szkołą, a Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej o objęciu patronatem naukowym klasy: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z innowacją pedagogiczną – gospodarka obiegu zamkniętego.

ABK

Skip to content