PARKING

Propozycje zmian organizacyjnych w strefie płatnego parkowania przedstawił Miejski Zarząd Dróg i Transportu na ostatniej sesji Rady Miasta. Radni przychylili się do sugestii i już w najbliższym czasie wprowadzone zostaną dwa usprawnienia. Pierwsze z nich dotyczyć będzie kierowców niepełnosprawnych:
– Z osiemdziesięciu kilku do stu dwudziestu kilku zostanie do końca roku zwiększona ilość tzw. kopert, czyli miejsc, gdzie w strefie płatnego parkowania kierowcy niepełnosprawni mogą parkować za darmo – wyjaśnia Maciej Hasik z MZDiT. – Dodatkowym udogodnieniem dla nich będzie możliwość parkowania również bezpłatnie na miejscach bezpośrednio przyległych do koperty, jeśli jest ona zajęta. Mamy nadzieję, że te ułatwienia zoptymalizują nam rotację miejsc parkingowych, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo zmianie ulegną godziny, w których pobierana jest płatność za parkowanie. Dotychczasowy zakres godzinowy, to od 10.00 do 18.00. Ulegnie on przesunięciu na godziny 9.00 – 17.00. Zmiany wejdą w życie w ciągu najbliższych tygodni, po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miasta.

ZD

Skip to content