Przed obchodzonym 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, na Jasnej Górze odbyła się5. Pielgrzymka Seniorów. Jej organizatorem kolejny raz była Akcja Katolicka arch. częstochowskiej. 

Seniorzy zauważyli, że Matka Boża to ich życiowa Przewodniczka, a największym ich pragnieniem jest przekazać wiarę kolejnym pokoleniom.

Starsi ludzie mogą być dla innych przykładem zaufania Bogu i podążania właściwymi ścieżkami, które wiodą również przez częstochowskie sanktuarium – powiedział prezes, Artur Dąbrowski. Zauważył, że „młodzi chodzą szybko, ale tylko starsi znają drogę i wiedzą jak iść. – Senior obrazuje nam ten fakt, że z kultury i tradycji płynie życiodajna siła na wszystkie gałęzie życia społecznego, na których seniorzy nie mogą dać się wykluczyć. – podkreślił prezes.

Sami seniorzy zauważyli, że Matka Boża to ich życiowa Przewodniczka, dlatego chętnie przybywają na Jasną Górę. – Te spotkania nas umacniają, to wielka radość, że możemy być z innymi i wspólnie się modlić. Seniorzy czekają na te pielgrzymki – podkreśliła Wanda Szczepańczyk.

Seniorka dodała, że dziś zawierzają swoje rodziny, kluby w których działają, ale przede wszystkim Ojczyznę i ludzi młodych.

Powinniśmy być wzorem dla młodych. Chciałabym, żeby pamiętali, że wiara w życiu jest najważniejsza. Mówcie Bogu o wszystkich problemach, On zawsze pomoże – powiedziała Janina Kawecka, prezes Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie. Podkreśliła, że dla nich pielgrzymka jest podziękowaniem za cały rok i prośbą o pomyślność na kolejne lata. – U Mamy zawsze jest najlepiej. Dlatego dziś świętujemy nasz jubileusz i dziękujemy, że możemy się spotkać po pandemii, tworzyć kluby, to wielka radość, że możemy się realizować, że jesteśmy aktywni – mówiła.

Pielgrzymka seniorów była dziękczynieniem za beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego, w której w Warszawie licznie uczestniczyły również środowiska seniorskie, a w rok po tym wydarzeniu, także okazją do przypomnienia jego nauczania.

Pielgrzymka rozpoczęła się koncertem chóru Con Amore w Bazylice, potem Mszę św. celebrował częstochowski koordynator Diecezjalnego Klubu Seniora Akcji Katolickiej, ks. Radosław Rychlik. W Bastionie św. Barbary odbył się panel senioralny z udziałem ks. Sławomira Bednarskiego, dyrektora DPS św. Barbary w Kleszczowie, Renaty Olczyk, prezes fundacji „Czyn Katolicki”, koordynującej działania w zakresie polityki senioralnej, ks. dr Sławomira Augustynowicza, pomysłodawcy Sudeckiego Forum Inicjatyw oraz inicjatora Dziennego Domu Seniora w Głuszycy. Spotkanie zakończyła droga krzyżowa.

Na koniec 2020 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,0 proc. – podał GUS w najnowszym biuletynie o sytuacji osób starszych w Polsce. To już 25,6 proc. społeczeństwa i ta proporcja będzie coraz wyższa. „Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40 proc. ogółu ludności Polski” – czytamy.

Działalność duszpasterska wobec osób starszych była prowadzona przez Kościół katolicki od początków chrześcijaństwa, aczkolwiek jej znaczenie zwiększyło się współcześnie ze względu na starzenie się społeczeństwa oraz znaczną procentową reprezentację osób starszych korzystających ze wsparcia duszpasterskiego Kościoła, zwłaszcza Mszy św. i nabożeństw oraz różnych form zagospodarowania aktywności własnej, w tym spędzania wolnego czasu. Duszpasterstwo Kościoła w kontekście starości jest skierowane do wszystkich wierzących i oddziałuje bezpośrednio na osoby starsze.

W pierwszym przypadku chodzi o promowanie chrześcijańskiej wizji starości, o stałe monitorowanie sytuacji ludzi starszych oraz o wsparcie seniorów przez dorosłych i młodych. W drugim przypadku należy mówić o konkretnym wsparciu okazywanym przez Kościół osobom starszym, w tym o formacji do przeżywania starości oraz o angażowaniu seniorów do pracy apostolskiej. Szczególnym momentem tego działania jest duszpasterstwo wdów i wdowców oraz duszpasterskie przygotowanie wierzących do ich własnej śmierci.

Te ogólnoświatowe działania Kościoła są realizowane także w Polsce. Większość z tych działań przebiega w ramach tzw. duszpasterstwa ogólnego. Zorganizowaną strukturą jest duszpasterstwo wdów i wdowców oraz duszpasterstwo chorych, które obejmuje również osoby w wieku młodzieńczym i dorosłym.

źródło: BPJG/LN

5. Pielgrzymka Seniorów

Skip to content