Abp Depo: Chrystusa trzeba nie tylko odczytywać, ale świadczyć o Nim przez całe życie

27 listopada w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym odbyły się rekolekcje dla ministrantów archidiecezji częstochowskiej, którzy po okresie odpowiedniego przygotowania otrzymali błogosławieństwo do posługi lektora z rąk abp. Wacława Depo.

O obowiązkach lektorów mówi ks. prał. dr hab. Ryszard Selejdak, rektor WMSD w Częstochowie:

Głównym zadaniem lektorów jest czytanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Pełnienie tej funkcji daje im możliwość dalszego wzrastania w świętości i większego udziału w odpowiedzialności za wspólnotę kościoła. Poprzez pełnienie tej funkcji stają się głosicielami Królestwa Zbawienia. Jest to więc funkcja bardzo ważna – dla nich samych, jak i dla całego Kościoła.

Podczas homilii abp Depo podkreślił, że Chrystus jest, był i będzie obecny w naszym życiu przez cały czas.

Syn Boży przeszedł i ukształtował ludzką historię. Ale przychodzi też przez cały czas i jest obecny, bo powiedział ,,Gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię Moje, tam i Ja jestem.”. Jest obecny i dotykalny w tajemnicy Sakramentów Świętych. i wreszcie przyjdzie przy końcu świata, aby dokonać sądu.

Lektor to osoba ustanowiona do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez inne osoby świeckie, niebędące ustanowionymi przez władzę kościelną.

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat

Błogosławieństwo lektorów

Skip to content