2 lutego odbyła się 34. Pielgrzymka Parlamentarzystów. Przed Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej zgromadzili się ci, którzy mają decydujący wpływ na losy kraju, by modlić się o jedność Polaków i pokój za wschodnią granicą.

Ks. dr Piotr Burgoński, duszpasterz parlamentarzystów mówił o pielgrzymce, zdradzając tym samym hasło, które w tym roku towarzyszyło pątnikom:

– Już po raz 34. parlamentarzyści pielgrzymują do Matki Bożej Jasnogórskiej, co roku 2 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej. Tegoroczne hasło pielgrzymki mówi, że polityka i porządek polityczny zawsze jest oparty na koncepcji człowieka i określonych wartościach. Nie ma innego, neutralnego porządku politycznego, wyzutego z podstaw głębszych, antropologicznych.

Abp Wacław Depo podczas homilii podkreślił, że polityka to trudna praca, polegająca na służbie ludziom:

– Pielgrzymujecie z niespokojną nadzieją do Domu Matki Zawierzenia. Jesteśmy świadomi tego, co powtórzę za św. Pawłem VI papieżem, że polityka jest trudnym sposobem wykonywania trudnego, chrześcijańskiego obowiązku służby drugim.

Rafał Ślusarz, senator RP powiedział o intencjach, z jakimi przyszedł do Matki Bożej.

– Intencja jest co roku podobna, tj. przychodzimy chwalić Boga w miejscu, które On wybrał i po to, by podziękować Mu za wszelkie dobra. Oczywiście jesteśmy tu także po to, by prosić. Wielu z moich kolegów senatorów, którym nie udało się tu zjawić, poprosiło mnie o ,,zdrowaś Maryjo” w swoich intencjach, gdy już dotrę do tego miejsca. Przychodzimy również, by modlić się za przeciwników politycznych – wedle tego, co mówi Pismo Święte, a także o jedność Polaków i pokój na Ukrainie.

Grzegorz Lorek, poseł na sejm RP zaznaczył, że to właśnie intencja jest najważniejsza w pielgrzymowaniu:

– Przyznam, że mam za sobą już 19 pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Przez ten czas udało mi się zauważyć, że ludzie się zmieniają, ale intencja jest najważniejsza, czyli to zawierzenie Maryi siebie, rodziny, ojczyzny i proszenie o pomoc. Bo Maryja to nasza Mama, ale i taka ,,Pani Doktor”, która potrafi nas wyleczyć ze wszystkich naszych bolączek.

Anna Milczanowska, posłanka na sejm RP zauważyła, że tak samo, jak kiedyś Józef i Maryja ofiarowali swój największy skarb Bogu, tak samo oni, za ich przykładem, teraz ofiarują to, co dla nich najważniejsze.

– Mamy Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Od wielu, wielu lat pielgrzymują w tym dniu parlamentarzyści. To bardzo ważne. Kiedyś rodzice Jezusa ofiarowali Go w świątyni, tak samo my teraz ofiarujemy ojczyznę, a także wszystkie sprawy związane z sytuacją w Europie i na świecie, a przede wszystkim z wojną na Ukrainie.

Parlamentarzyści odmówili także modlitwę w jasnogórskiej Kaplicy Różańcowej oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar smoleńskich.

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat

Abp Depo: Pielgrzymujecie z niespokojną nadzieją do Domu Matki Zawierzenia

Skip to content