22 lutego, posypaniem głów w kościołach rozpoczął się Wielki Post. W Archikatedrze Świętej Rodziny została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – słowa te wybrzmiewają podczas Środy Popielcowej. Nakazują zawracać ze ścieżki zła i podążać ku dobru. Abp Depo podkreśla, że powinniśmy podążać ku zjednoczeniu z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Nawracajcie się, czyli odmieńcie styl myślenia. Kontakt z Bogiem powinien nas kierować ku drugiemu człowiekowi w kontekście przebaczenia, poszukiwania wspólnej drogi. Ewangelia natomiast to spotkanie z Chrystusem, któremu powinniśmy zaufać.

Abp Depo w swojej homilii zwrócił uwagę na to, że dzisiejszy świat ucieka od Boga, uważając Go za prowodyra konfliktów i pogromcę wolności.

Czas, który dziś rozpoczęliśmy, sprzyja powrotowi do Boga, od którego odwraca się świat, twierdząc bezrozumnie, że to właśnie religia i prawa Boże odbierają wolność człowiekowi, a Ewangelia jest źródłem podziałów i wojen. Trudno więc nie dostrzec w czytaniach wołań Bożych o podjęcie pokuty.

Abp Depo podkreślił, że strach uniemożliwia działanie Jezusa, należy Mu zaufać i poddać się Jego łasce.

Pozwólcie działać Chrystusowi. Nie lękajcie się, aby On mógł w nas stworzyć nowego człowieka, pojednanego z Bogiem. Ta posługa jednania, powierzona apostołom, wzywa nas i napomina, aby nie marnować łaski Bożej, bo ona jest okupiona męką i śmiercią Jezusa Chrystusa.

Czystość intencji i pokora – te dwie cechy powinny towarzyszyć czynom człowieka, który pragnie się nawrócić.

Służenie innym bez poczucia pokory jest zaparzeniem we własną osobę i własny egoizm. Jesteśmy świadomi tego, że zewnętrznym uczynkom człowieka powinna towarzyszyć czystość intencji, płynąca z wnętrza.

Przed ołtarzem archikatedry ustawiono dekorację, nawiązującą do okresu, który właśnie się rozpoczął. Modlitwa, jałmużna i post – te 3 słowa można tam przeczytać. Proboszcz archikatedry, ks. Włodzimierz Kowalik zaznaczył, że mają one kluczową wartość podczas 40 dni przygotowujących do Wielkanocy:

Te 3 ważne słowa są sprawdzone w historii kościoła, służą do naszego powracania do Boga i doświadczenia dobra wobec ludzi. Modlitwa zbliża do Boga, post służy do walki z naszymi wadami, ale i wspomaga wypraszanie łask. Jałmużna otwiera nasze serca na potrzeby innych ludzi.

W związku z rozpoczęciem Wielkiego Postu, warto przypomnieć, że w archikatedrze ruszyło wyzwanie wielkopostne AquamPanemChallange, polegające na podjęciu postu o chlebie i wodzie w wybrany dzień. Szczegóły znajdują się pod tym linkiem.

LN

Galeria: Radio Fiat

Popielec w archikatedrze

Skip to content