Abp Depo: W drodze do Chrystusa musimy przejść przez bramę Kościoła

Źródło fot: radiojasnagora.pl

W uroczystość Objawienia Pańskiego w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze Mszy św. o 9.30 przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Jeszcze przed Eucharystią abp Depo w wypowiedzi dla Radia Fiat wyjaśniał, na czym polega przeżywanie tego dnia:

Uświadamianie sobie, że wiara jest pielgrzymką. Na tej drodze najważniejsze jest spotkanie z Jezusem. Są nam zadawane obawy czy lęki. Musimy uwierzyć, że zanim zrobimy jakiś wysiłek, to Jezus już nas uprzedza i posyła swojego ducha, aby umocnił naszą wiarę. Trzeba ją przeżywać, żeby dzielić się nią z innymi. To jest nasze zadanie, które powraca.

Objawienie Pańskie nazywane jest również Świętem Trzech Króli. Od mędrców ze wschodu, którzy przybyli do stajenki, możemy się wiele nauczyć, mówi abp Depo:

Obserwowanie gwiazdy pochodzi ze świata natury i mędrcy to odczytywali. Połączyli to z proroctwami i zapowiedziami i wyruszyli w drogę. Z kolei ich spotkanie z Herodem było zderzeniem z kimś, kto nie aprobował tej drogi i chciał ją wykorzystać dla siebie. To, że mędrcy poszli inną ścieżką pokazuje, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi.

W drodze do Chrystusa musimy przejść przez bramę Kościoła – mówił w uroczystość Objawienia Pańskiego na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Metropolita Częstochowski zwrócił uwagę, że od Mędrców, którzy uznali Chrystusa Boga-Człowieka, możemy uczyć się drogi wiary, która bywa też spotkaniem z Herodem przeciwnikiem Boga i człowieka.

Abp Depo podkreślił, że każdy z ochrzczonych zaproszony na drogę osobistej wiary, zaproszony jest do wspólnoty Kościoła. Zwrócił uwagę, że w drodze do Chrystusa musimy przejść przez bramę Kościoła i zauważył, że tak jak wielu rozczarowanych było prostotą Boga – Dziecka, tak dziś wielu jest rozczarowanych zwyczajnością, tylko ludzką stroną Kościoła. 

Przez tajemnicę narodzin Boga-Człowieka, który oddał swoje życie na krzyżu na Golgocie, nasza wiara chrześcijańska jest zanurzona w świat, dlatego ma prawo głosu nie tylko w sprawach ducha – zauważył kaznodzieja.

Uczestnictwo w cudzie Eucharystii to jest nie tylko spotkanie z Chrystusem, ale przyjęcie Go w objawionym słowie i przemienionym w mocy Ducha Świętego chlebie i winie, które staja się Jego Ciałem. To On nam pomaga zrozumieć nasze powołania, sens codziennych zmagań i rozpoznawać swoje miejsce przy nim i w Jego Kościele – uwrażliwiał abp Depo.

Radio Jasna Góra/WB