Abp Wacław Depo: Abyśmy trwali w Jego miłości i byli jedno

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Sanktuarium św. Józefa, 22.01.2021 r./fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

O wzajemne zrozumienie i przebaczenie win modlono się w piątek 22 stycznia w czasie Mszy św. odprawionej w Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Okrzei w Częstochowie. Eucharystia pod przewodnictwem abp. Wacława Depo sprawowana była w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w dniach od 18 do 25 stycznia przeżywany jest na całym świecie już po raz 113.
Wraz z metropolitą częstochowskim we wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich – prawosławnego ks. mitrat Mirosław Drabiuk, ewangelicko-reformowanego ks. Krzysztof Michałek-Góral, ewangelicko-augsburskiego ks. Adam Glajcar i polsko-katolickiego ks. Szczepan Rycharski.
Odnosząc się do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” , abp Wacław Depo podkreślał sens tej modlitwy:
– Ona jest konieczna. Dlatego, że Chrystus sam przewidywał tę sytuację, kiedy modlił się w Wieczerniku o jedność swoich uczniów i tych, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć w niego. Dlatego widzimy, że jest to pragnienie samego Chrystusa i zadanie, które spoczywa nie tylko na apostołach, ale na wszystkich wiernych, którzy powinni ten nakaz Chrystusowy wypełniać na podobieństwo nakazu misyjnego o tajemnicy chrztu i związania się z nim na życie i na wieczność.
Jak zaznaczył ks. Krzysztof Michałek-Góral z Kościoła ewangelicko-reformowanego, modlitwa o jedność chrześcijan jest naszym obowiązkiem:
– Taki mamy Boży nakaz. To Bóg od nas wymaga abyśmy byli jednością, a to co robimy w ciągu tego tygodnia to jest ledwie zalążek tego, co powinniśmy. Żeby składać pełne świadectwo powinniśmy je składać jako jedność, przede wszystkim wiary.
W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo, odnosząc się do czytań liturgicznych, przypomniał, że Jezus powołując 12 apostołów utworzył wspólnotę, której sam był podstawą. Metropolita częstochowski podkreślił również, że nauka Jezusa jest również zobowiązaniem dla wszystkich pokoleń.
Ważnym momentem sprawowanej Eucharystii była wspólna modlitwa, w której przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich składali do Boga swoje prośby.
Na zakończenie Mszy św. abp Wacław Depo udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

ZD