W nowym roku szkolnym uczniowie, którzy ukończyli klasę 6 nie pójdą do gimnazjum. W związku z wygaszaniem gimnazjów, uczniowie ci będą chodzili do klasy 7. Oznacza to nową podstawę programową, czyli także nowe podręczniki. O tym, jak wygląda to w przypadku lekcji religii, mówi ks. Tomasz Mucha z wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie:
– W przypadku nauczania religii nie ma jeszcze nowej podstawy programowej. Ma ona wejść w życie dopiero za 2 lata. W klasie 7. będzie realizowany program klasy 1 gimnazjum.
Ks. Mucha wyjaśnia też jak wygląda sprawa oświadczeń dotycząca uczęszczania na lekcje religii, które składają rodzice niepełnoletnich uczniów lub pełnoletni uczniowie do dyrekcji szkół:
– Udział w lekcjach religii musi być poprzedzony złożeniem deklaracji. Uczeń pełnoletni może złożyć ją sam, w imieniu ucznia młodszego składają je rodzice lub prawni opiekunowie. Powinno być ono złożone na początku roku do dyrekcji szkoły. Może być w każdej chwili zmienione, ale nie musi być ponawiane na tym samym etapie edukacyjnym.
Rodzice uczniów klas 7 nie muszą zatem martwić się o deklaracje. Aktualne są te, które składali na początku edukacji dziecka w szkole podstawowej.

KN

Skip to content