„Pawełki” ze Scholą liturgiczną „Domine Jesu”

Za nami uroczystości odpustowe ku czci św. Pawła Pustelnika, patriarchy Zakonu Paulinów. To szczególny czas dla wszystkich Ojców, którzy od wieków otaczają troską i modlitwą Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zwieńczeniem „Pawełków” była suma odpustowa, którą w niedzielę 17 stycznia o godzinie 11.00, w Bazylice Jasnogórskiej sprawował metropolita częstochowski abp Wacław Depo, Generał Zakonu o. Arnold Chrapkowski oraz Przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. W eucharystii udział wzięli także Ojcowie Paulini, mieszkańcy i pielgrzymi, którzy rokrocznie przybywają na te uroczystości.
W modlitwę podczas Mszy św. odpustowej gościnnie włączyła się Schola liturgiczna „Domine Jesu” z Częstochowy pod przewodnictwem ks. Mateusza Ociepki – jej pomysłodawcy i założyciela. Członkowie zespołu to młodzież oraz osoby dorosłe z Częstochowy, a także z jej okolic. Sama nazwa „Domine Jesu”, czyli „Panie Jezu” oznacza gotowość i skierowanie się ku Chrystusowi, zaś przymiotnik „liturgiczna” określa charakter utworów, które wykonuje.
– Już św. Augustyn zwrócił uwagę na rolę muzyki i śpiewu, wypowiadając znane słowa: kto dobrze śpiewa, ten modli się dwa razy. Traktujemy tę formę ewangelizacji jako dar Bożego powołania do służby w Kościele, zgodnie z wezwaniem Św. Augustyna: „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem” – przekonywał Marcin Gawęda, organista jasnogórski i jednocześnie członek scholii.
Muzyka jest nieodłącznie związana z obrzędami chrześcijańskimi, a jej początków można doszukać się już w biblijnych hymnach oraz pieśniach. Na istotną rolę muzyki w sprawowaniu eucharystii zwraca uwagę także konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II – „Muzyka, a zwłaszcza śpiew kościelny, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii”.
Schola pełni swoją posługę w różnych miejscach w archidiecezji częstochowskiej, a także poza nią. W ostatnich miesiącach, dzięki zaproszeniu i uprzejmości Kustosza Sanktuarium na Jasnej Górze o. Waldemara Pastusiaka, włącza się w liturgię Mszy św., które ze względu na trwającą pandemię transmitowane są co niedziele o godz. 11.00 przez pierwszy program Telewizji Polskiej z kaplicy Matki Bożej.
– To szczególny rok dla scholii, obchodzimy bowiem piękny jubileusz 10-lecia istnienia. Tym bardziej cieszymy się, że możemy u stóp Jasnogórskiej Pani poprzez śpiew dawać świadectwo naszej wiary. Propagujemy bowiem muzykę liturgiczną, ukazujemy jej piękno, a także modlitewny charakter utworów, których słowa zaczerpnięte są wprost z Pisma Świętego – mówił ks. Mateusz Ociepka.
Schola Domine Jesu to wielka rodzina, w której każda osoba jest bardzo ważna i wyjątkowa. To szczególna wspólnota, której członków połączył talent i miłość do muzyki, ale przede umiłowanie Bożego Słowa. Jak podkreślają jej członkowie, w scholii panują przyjacielskie relacje, na co wpływ mają chociażby różnego rodzaju rekolekcje, spotkania formacyjne, warsztaty muzyczne, a także dbałość o stan łaski uświęcającej chórzystów. Także wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólne wyjazdy wakacyjne, wpływają na zacieśnianie więzów pomiędzy członkami.
– Czas jubileuszu to także doskonały czas, by wyrazić wdzięczność wszystkim, dzięki którym ta piękna misja ewangelizacyjna może trwać i się rozwijać. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu – za dar życia i talenty, którymi nas obdarzył. Z serca dziękujemy ks. Jackowi Marcińcowi, proboszczowi parafii św. Zygmunta w Częstochowie za udostępnianie sali do prób i ćwiczeń. Za ojcowskie towarzyszenie, opiekę pasterską oraz okazywaną nam życzliwość dziękujemy abp. Wacławowi Depo. Szczere podziękowania kierujemy także do o. Waldemara Pastusiaka Kustosza Sanktuarium na Jasnej Górze za gościnność i możliwość posługi przed Cudownym Obrazem. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za modlitwę oraz wsparcie naszych działań. Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie w intencji wszystkich naszych przyjaciół – mówił ks. Mateusz Ociepka.
Scholi liturgicznej „Domine Jesu” życzymy dalszych lat pięknego rozwoju duchowego i artystycznego. Niech posługa poprzez śpiew będzie dla wszystkich drogą i szansą do odnalezienia głębi własnej wiary oraz zaczerpnięcia ze zdroju Bożego miłosierdzia.
„Święty Pawle Pustelniku, Boży nasz Orędowniku do Ciebie wołamy, wstawiaj się za nami!”