Pszczelarze z modlitwą na Jasnej Górze

Pszczelarze z modlitwą na Jasnej Górze, 20.05.2021/fot. Radio Fiat

Obchodzony co roku 20 maja Światowy Dzień Pszczół ma niezmiennie ten sam wydźwięk, że jeśli pszczoły wyginą, to ludzie również. W Polsce występuje ok. 470 gatunków tych owadów, z czego największe znaczenie gospodarcze ma pszczoła miodna.

Z okazji obchodzonego dziś IV Światowego Dnia Pszczoły, na Jasnej Górze odprawiono uroczystą Mszę św. z udziałem częstochowskich pszczelarzy. Wśród nich był m.in. Andrzej Adamczyk, prezes Częstochowskiego Koła Pszczelarzy oraz Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego.

– Przybywamy tutaj już po raz trzeci w zorganizowany sposób z okazji IV Światowego Dnia Pszczół, ustanowionego przez ONZ z inicjatywy Pszczelarzy Słoweńskich w 2018 roku. Jest to młode, światowe święto i cieszymy się z tego, że dostrzeżono wagę pszczół i pszczelarzy w dzisiejszym świecie oraz środowisku naturalnym.

Ponadto jak dodał Andrzej Adamczyk, 70% warzywnego stołu, który spożywamy, istnieje właśnie dzięki udziałowi tych owadów. Poza pozyskiwaniem miodu pszczołom zawdzięczamy też inne cenne i znane dobra.

– Przynoszą pyłek pszczeli, produkują propolis, wosk, mleczko pszczele i jad pszczeli. Jest to cała gama produktów, z których wytwarzane są tzw. apiterapeuty – dodał prezes Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego.

W ostatnich latach coraz więcej organizacji zwraca uwagę na zagrożenia, które powodują zmniejszanie populacji owadów zapylających. Według nich głównym problemem dla pszczół jest utrata naturalnych siedlisk wynikająca ze zmian gospodarowania terenami naturalnymi przez człowieka.

– Jest to m.in. rosnąca powierzchnia miast, areałów upraw, gęsta zabudowa terenu, częste koszenie trawników i łąk. Również ogromnym zagrożeniem jest dla nich intensyfikacja rolnictwa, w tym nadmierne lub nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin – tłumaczył posiadacz pasieki Marcin Lechowski z nadleśnictwa Koniecpol.

Pszczoły zapylają aż 77 gatunków roślin, z których wytwarzane są produkty spożywcze roślinnego pochodzenia. Mają one ogromny wpływ na utrzymanie bioróżnorodności, bardzo ważnej dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.

– Doceniając znaczenie pszczół, leśnicy starają się wspierać owady błonkoskrzydłe. Głównym działaniem jest zapewnienie bazy pokarmowej. W lasach wspieramy wiele gatunków roślin, które dostarczają tym owadom pyłek oraz nektar – dodał właściciel pasieki.

Już w piątek 28 maja o godz. 13:40 zapraszamy na audycję „Cztery Pory Lasu”, która w całości będzie poświęcona właśnie pszczołom miodnym. Gościem programu będzie Marcin Lechowski z nadleśnictwa Koniecpol.

BNO

Skip to content