W sobotę, 24 września rozpoczęła się 38. Oólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Msza św. z tej okazji została odprawiona przez bp. Śmigla.

– Rodzina jest pierwszym środowiskiem życia a zarazem pierwszą i najważniejszą szkołą życia i miłości, jest fundamentem, na którym człowiek buduje własną tożsamość i osobowość – przypomniał na Jasnej Górze bp Wisław Śmigiel, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny na rozpoczęcie dwudniowej 38. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin. Spotkanie odbywa się pod hasłem „Rodzina wspólnotą pokoju”.

Podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej bp Śmigiel podkreślał, że styl życia rodziny, wyznawane wartości, metody wychowania, kultywowane tradycje, budowanie więzi, okazywanie miłości, to bogactwo które zabieramy z domu i niesiemy w świat. Kaznodzieja zauważył, że „dobra rodzina to miejsce wspólnoty i wzajemnego szacunku”. – W rodzinie jesteśmy powierzeni w ręce innych, a ich ręce są dla nas nie tyle zagrożeniem co wyzwoleniem – mówił.

38.Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin w tym roku jest przypomnieniem, że rodzina jest wspólnotą pokoju. – Zasadnicze przesłanie jakie płynie z tego hasła, to, to że jeśli nam brakuje pokoju w świecie, a brakuje, to musimy zainspirować rodziny, by o ten pokój się troszczyły, bo to tam on się rodzi – przypomniał ks. Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

Podkreślił, że „pokój to nie tylko decyzje wielkich tego świata, ale pokój zaczyna się od naszego serca”. – Można powiedzieć, że pokój na świecie to jest suma pokoju w naszych rodzinach, w naszych domach. Pielęgnując postawę pokoju przyczyniamy się do budowania pokoju w świecie. Jeśli żyjemy w zgodzie wzajemnej i z Bogiem, pokój wnosimy. Jeśli jesteśmy ludźmi skonfliktowanymi to przekłada się to na świat – zauważył kapłan.

Pielgrzymka jest dla nas niezwykle ważna, bo stanowi podsumowanie i ukoronowanie całorocznej troski Kościoła o małżeństwa i rodziny w diecezjach poprzez pracę duszpasterstw rodzin – powiedział bp Śmigiel. Jak zaznaczył na Jasną Gorę przybywają przedstawiciele poszczególnych diecezji, aby wspólnie modlić się, ale też, by dzielić się doświadczeniami. Na sobotnie spotkanie przyjechali duszpasterze, doradcy życia rodzinnego i rozmawiają o tym, co w posłudze Kościoła w obszarze rodzinnym jest najważniejsze. Jutro 60 nowych doradców życia rodzinnego złoży ślubowanie.

Główne uroczystości w ramach Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin odbędą się w niedzielę. Od godz. 9.00 w Sali o. Kordeckiego rozpocznie się spotkanie „Dialog drogą miłości” w narzeczeństwie, małżeństwie oraz związkach nieuregulowanych w Kościele. Mowa będzie m.in. o tym na czym polega autentyczny dialog, do czego prowadzi i jak się go nauczyć. Wśród prelegentów małżonkowie Irena i Jerzy Grzybowscy, Beata i Andrzej Marciniakowie oraz Małgorzata i Paweł Świdzińscy.

Mszę św. poprzedzi jutro o godz.10.30 różaniec w intencji małżeństw i rodzin. Eucharystii na Szczycie o godz.11.00 przewodniczyć ma bp warszawsko-praski Romuald Kamiński. Podczas Mszy nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.

Źródło: BPJG/LN
Skip to content