Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza na wieczór poetycki

W sobotę 18 czerwca o godz. 15:30 w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie odbędzie się wieczór autorski częstochowskiego poety Tadeusza Luterka. Tematem przewodnim spotkania będzie hasło „O urodzajach duszy”.

Warstwa liryczna będzie nawiązywać do relacji duszy ze Stwórcą. Do udziału w wydarzeniu zachęca ks. dr Kamil Zadrożny, dyrektor seminaryjnej Biblioteki:

Biblioteka, która jest miejscem przechowywania i wypożyczania książek, spełnia także swoja misję w świecie kultury również poprzez organizowanie prezentacji książek. W naszym przypadku będzie to prezentacja poezji naszego częstochowskiego poety, pana Tadeusza Luterka. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie tych wszystkich, którzy interesują się poezją i chcieliby pogłębić swoją wizję Pana Boga i świata, odczytaną językiem poetyckim.

Jak podkreśla Tadeusz Luterek, zaproszenie do Biblioteki seminaryjnej przyjął z wielką radością:

Bardzo się ucieszyłem, że takie zaproszenie dostałem, bo to jest nietypowe, że Wyższe Seminaria organizują spotkania literackie. Dlaczego jest to ważne dla mnie? Dlatego, że po prostu mam prawo uważać się za poetę religijnego, ponieważ znaczna część moich wierszy to są wiersze religijne, więc mogę powiedzieć, że znalazłem odpowiednie miejsce do ich zaprezentowania.

Spotkanie autorskie będzie też świetną okazją do ciekawej rozmowy na temat pisania wierszy i poezji religijnej. Wydarzenie poprowadzi ks. Mariusz Frukacz, redaktor naczelny częstochowskiego wydania Katolickiego Tygodnika Niedziela. Poezję Tadeusza Luterka recytować będą Anna Kulej-Stacherczyk i Barbara Kawka, natomiast o oprawę muzyczną zadba Zdzisław Sierpiński.

Skip to content