Jest takie miasto – Malarstwo Cezarego Trzepizura

W Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbył się 20 września wernisaż wystawy “Jest takie miasto…”. Wystawa prezentuje malarstwo Cezarego Trzepizura. Autor prac od wielu lat zajmuje się malarstwem jak i rysunkiem. Umiejętnie łączy także działalność pedagogiczną z własną twórczością. W przedstawionych dziełach autor nie tylko realistycznie przedstawia miejską zabudowę ale także wychwytuje klimat miasta i jego plastyczne walory spotykane na co dzień, do których należą odbicia światła, kolory, ruch czy refleksy. W swoim dorobku artysta posiada kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jego dzieła były prezentowane między innym w Krakowie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej czy Chicago. Znajdują się także w prywatnych zbiorach we Francji i Niemczech. Malarstwo Cezarego Trzepizura to silne połączenie koloru i ekspresji. W twórczości przeważa tematyka koncentrująca się głównie wokół martwej natury i pejzażu. Malarz wykształcił własny styl odznaczający się najwyższymi wartościami kolorystycznymi.
Wystawa potrwa do 4 października 2017 r.

Piotr Nicpoń

Skip to content