Od poniedziałku utrudnienia na DK91

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do realizacji inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie fragmentu drogi ekspresowej S1 (dawnej DK1), kilkanaście kilometrów na południe od Częstochowy. Prace rozpoczną się od poniedziałku 6 grudnia.

Prace będą realizowane między Nową Wsią w gm. Poczesna i Zawadą w gm. Kamienica Polska. O szczegółach mówi Marek Prusak z katowickiego oddziału GDDKiA:

W poniedziałek wprowadzamy nową organizację ruchu. Przebudujemy 5-kilometrowy odcinek DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą. Chcemy poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku, podnieść nośność jezdni do obowiązujących w Unii przepisów, czyli do 11,5 tony na oś. Ta inwestycja poprawi również bezpieczeństwo pieszych, poruszających się wzdłuż i w poprzek drogi.

Rzecznik katowickiej GDDKiA omówił także zakres prac, jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Przede wszystkim przebudujemy nawierzchnię jezdni, skrzyżowania z drogami poprzecznymi, pobocza, zatoki autobusowe, chodniki, wybudujemy też nowe odcinki chodników. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe do pól oraz do przyległych posesji. Oczywiście, jak przebudowujemy drogę, to razem z nią wszystkie istniejące przepusty, systemy odwodnienia, zastosujemy nowe urządzenia systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto wszystkie przejścia dla pieszych na tym odcinku (a jest ich tam pięć) zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą.

Utrudnienia w ruchu maja potrwać do marca 2022 roku, natomiast koniec inwestycji na tym odcinku zaplanowany został na listopad 2022. Miejmy nadzieję, że prace w tym rejonie nie powiększą korków na południowym wjeździe i wyjeździe z Częstochowy.

Skip to content