Szkoła Podstawowa w Radostkowie ma już wiek

Znany polski dramaturg, poeta i malarz – Stanisław Wyspiański powiedział, że każdy jubileusz wnosi w życie świeży zapał i nową mądrość. Słowa te potwierdzają, że świętowanie setnej rocznicy istnienia szkoły w Radostkowie to również wyzwanie, gdyż aby jasno spojrzeć w przyszłość, należy spojrzeć wstecz i wydobyć z przeszłości to, co najcenniejsze.

Rocznicowa uroczystość była m.in. okazją do oficjalnego otwarcia sali gimnastycznej w placówce, która przez dekady kształtowała lokalną społeczność.

– Stulecie to piękna rocznica świadcząca o tym, że właśnie 100 lat temu w tej miejscowości nasi przodkowie poczuli potrzebę edukowania młodego pokolenia. Otwarcie sali gimnastycznej w ten jubileusz to ukłon właśnie dla tych, którzy wiek temu zainwestowali w to środowisko, w tę młodzież i dzieci – przyznała Lidia Burzyńska, poseł na Sejm.

Nowa sala gimnastyczna przy szkole w Radostkowie to inwestycja, której koszt to prawie 4,5 mln zł. Udało się ją zrealizować m.in. dzięki przychylności rady gminy minionej i obecnej kadencji.

 – Jestem związany z tą szkołą, chodziłem do niej praktycznie przez sześć lat, najpierw do Lubojenki, która była filią tej placówki, a potem trzy lata tutaj, do Radostkowa. Później uczęszczałem do zbiorczej szkoły Gminnej w Mykanowie. Emocje związane ze wspomnieniami są duże, a radość jeszcze większa, tym bardziej że na tę salę uczniowie czekali wiele lat – tłumaczył Dariusz Pomada, wójt gminy Mykanów.

Możliwość pełnego korzystania zarówno z sali gimnastycznej, jak i powstałych równolegle pomieszczeń przedszkolnych początkowo storpedowała pandemia koronawirusa. Teraz gdy można cieszyć się nową szkołą, przyszła kolej na zadbanie o wyposażenie.

– Dostaliśmy nowy budynek, nowe sale lekcyjne, dydaktyczne, integracji sensorycznej oraz salę gimnastyczną. Przydałyby się jeszcze nowe piłki, meble, krzesełka i tablice. Pozyskaliśmy sporo pieniędzy z Funduszy Europejskich, bo realizujemy projekt „Nowoczesna Edukacja Drogą do Sukcesu”, z którego pozyskaliśmy 290 tys. zł na pomoce dydaktyczne i zajęcia dla uczniów. Braliśmy również udział w „Aktywnej Tablicy”, z której pozyskaliśmy środki multimedialne. Braliśmy również udział w konkursie na zieloną pracownię – mówiła Grazyna Witkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Radostkowie.

Ze względu na wciąż panujące obostrzenia związane z pandemią jubileuszowe uroczystości trzeba było przeprowadzić w kilku turach, by mogła wziąć w nich udział jak największa liczba osób. Do grona najbardziej zadowolonych bez wątpienia należy zaliczyć użytkowników obiektu.

BNO

Skip to content