W Urzędzie Miejskim w Wieluniu zapłacisz kartą

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Wieluń. Oprócz płatności dokonywanych gotówką pojawiła się możliwość płatności kartą w Urzędzie Miejskim w Wieluniu. Terminal płatniczy trafił do Urzędu w ramach programu Ministerstwa Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., a jego celem jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.
Terminal płatniczy akceptuje płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard oraz płatności mobilne BLIK dokonywanych w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej.
W ten sposób każdy mieszkaniec Gminy Wieluń może uiszczać należności z tytułu podatków (w budynku w parku – Plac Kazimierza Wielkiego 2, pok. 137) i opłat skarbowych w Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek przy ul. Piłsudskiego) bez ponoszenia dodatkowych kosztów.