Między sacrum a kiczem cz. 2 – rozmowa z br. Mikołajem Jastrzębskim OSB

W rozmowie z br. Mikołajem Jastrzębskim OSB powracamy do tematu kiczu, który pojawia się w zupełnie nieoczekiwanych miejscach. Także w kościołach. Od wieków piękno znajdowało swój wyraz w Kościele – w architekturze budynków skalarnych, wystroju świątyń, w muzyce liturgicznej i sakralnej. Współcześnie to się zmienia, kościoły z naszej epoki coraz rzadziej są odbiciem piękna współczesnej sztuki (pytanie czy taka jeszcze potrafi się przebić przez masowość i kicz), najczęściej będąc cudacznym i chyba przypadkowym łączeniem stylów i epok. Jak obronić piękno w Kościele – o tym mówi br. Mikołaj Jastrzębski OSB, mnich tyniecki. Br. Mikołaj w opactwie benedyktynów w Tyńcu jest od 2015 roku. 9 października 2020 r. złożył śluby wieczyste. Pochodzi z Siedlec, w opactwie tynieckim założył Pracownię Świętego Mikołaja, w której powstają przede wszystkim ikony, ale też tzw. ofirki.

Skip to content