Pan od poezji, pan od literatury, pan poeta – Marian Kisiel

prof. Kisiel i prof. Hurnik (2)

W tym roku święto Akademii im. Jana Długosza miało wyjątkowy charakter, a to z racji Roku Długoszowskiego i sześćsetnej rocznicy urodzin patrona uczelni. Ważnym punktem uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa AJD prof. Marianowi Kisielowi. Prof. Kisiel, związany z Uniwersytetem Śląskim, w którym najpierw studiował, a do dziś wykłada, jest historykiem literatury, krytykiem literackim, poetą. W latach 2002-2004 prof. Kisiel pracował w Instytucie Filologii Polskiej AJD, a kontakty z uczelnią i pracownikami Instytutu utrzymuje do dziś.

Z prof. Marianem Kisielem rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.

[audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2015/12/12.15-PROF.-MARIAN-KISIEL.mp3]

Na zdjęciu prof. Elżbieta Hurnik z prof. Marianem Kisielem. Fot. A. Mieczyńska