Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – IV Niedziela Adwentu

Na IV Niedzielę Adwentu Kościół przygotował czytania:

Z Drugiej Księgi Samuela (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 16, 25-27), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 26-38). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska