Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Kościół przygotował czytania z Dziejów Apostolskich (Dz 10,34a-37-43), z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 3,1-4), i z Ewangelii św. Jana (J 20,1-9). Teksy biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska