Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania:
Z Księgi Rodzaju (Rdz 9,8-15), z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (1 P 3,18-22), i z Ewangelii św. Marka (Mk 1,12-15). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska