Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XIV Niedziela zwykła

Na XIV Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 66,10-14c), z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 6,14-18), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 10,1-12.17-20). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content