Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XIX Niedziela zwykła

Na XIX Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi Mądrości (Mdr 18, 6-9), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 11, 1-2. 8-19), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 12, 32-48). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content