Paweł Ruksza, Mateusz Szymanek/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

Projekt Obywatelska Inicjatywa uchwałodawcza 2.0, który jest realizowany w Polsce przez Klaster Innowacji Społecznych, to m.in. zaplanowanych 66 otwartych szkoleń z OIU w miastach na prawach powiatu – tych jest dokładnie 66.Ambasadorem OIU w Częstochowie jest Mateusz Szymanek, który wraz z radnym Pawłem Rukszą podczas rozmowy w Radiu Fiat wyjaśniał istotę OIU oraz możliwość włączenia się w szkolenia i inicjatywę.

Z Pawłem Rukszą i Mateuszem Szymankiem rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content