Konkurs ku pamięci ks. Jerzego Popiełuszki

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku organizuje w tym roku XVIII edycję konkursu “Cena miłości ojczyzny”.

– Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy ukończyli 15 lat – mówi Małgorzata Barwińska, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów biblioteki. – Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie własnych, niepublikowanych i nienagradzanych prac na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej, czyli ul. Narutowicza 4 w Radomsku. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 wiersze w 4 egzemplarzach, w terminie do 15 listopada br. Ogólna pula nagród, przewidziana w konkursie, to 3000 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana według decyzji jurorów. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem www.mbp-radomsko.pl. – dodaje Barwińska.

Kierownik podkreśla znaczenie konkursu.

– Celem konkursu jest kształtowanie postaw moralnych wobec ojczyzny, promocja uzdolnionych twórców i pielęgnowanie pamięci o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. Ogłaszamy go w rocznicę śmierci ks. Popiełuszki, która przypada na 19 października – podsumowuje Barwińska.

Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent miasta Radomska.

MSI

Fot.: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku