Mozaika w Dolinie Miłosierdzia rośnie w oczach

W częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia został zakończony kolejny etap prac związanych z układaniem mozaiki, zdobiącej wnętrze świątyni.

Autorem mozaiki jest o. Marco Rupnik, który projektuje wnętrze świątyni. Ukończona część mozaiki składa się z dwóch elementów, o których opowiada proboszcz parafii, ks. Andrzej Partika:

Kolejna część mozaiki dotyczy Przymierza. Jest przede wszystkim historią zawartą w Starym Testamencie. Oczywiście, Ojcem Przymierza jest Abraham, stąd też pojawia się tu kilka scen z jego życia. W głównej części widzimy jego spotkanie z trzema Aniołami, właściwie to z Trójcą Świętą. Uwiecznione jest także spotkanie z faraonem, do którego Abraham zawędrował wraz ze swoją żoną. Mamy też scenę, kiedy Sara przyprowadza do niego swoją niewolnicę – Hagar, ponieważ myślała, że tak zostanie wypełnione ów Przymierze, które Bóg z Abrahamem. Ponadto jest również scena przyjścia Anioła do Hagar i jej syna Ismaela, kiedy przebywali na pustyni. Ostatnia z tych scen to moment, w którym Abraham prowadzi swego syna Izaaka, by złożyć Bogu ofiarę.

W drugiej części mozaiki dotyczącej Przymierza pojawia się symboliczna postać kobiety.

To jest zobrazowanie treści z szesnastego rozdziału Księgi Ezechiela. Mamy tam opisane proroctwo Przymierza z Narodem Wybranym. Ezechiel posługuje się tu obrazem kobiety, obdarzonej niezwykłą urodą, której Bóg ofiarował rozmaite dary – symbole tego, jak wiele Naród Wybrany otrzymał od Pana. Po drugiej stronie mozaiki mamy ukazane co naród z tymi darami uczynił, czyli postać niewolnicy, która składa je bożkowi w postaci cielca. Jest to zobrazowanie zaprzepaszczenia ów darów – dodaje ks. Andrzej Partika.

W świątyni pojawiło się także nowe tabernakulum, którego fundatorami są członkowie wspólnoty Żywego Różańca. Zaplanowane prace natomiast obejmą kaplicę poświęconą Matce Bożej oraz sceny na tyłach świątyni opisujące Sąd Ostateczny.

KF