O nowych sposobach terapii

„Nowe środki psychoaktywne – nowe sposoby terapii dla dzieci i młodzieży” to tytuł debaty edukacyjnej, która miała miejsce we wtorek 29 stycznia w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ulicy Rejtana 7 b.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień w Częstochowie, prowadzony przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

Na debacie obecni byli senator RP, Ryszard Majer oraz zastępca dyrektora do spraw medycznych Śląskiego Oddziału NFZ, Piotr Nowak.

Celem debaty było przybliżenie problemu sięgania przez dzieci i młodzież po dopalacze i narkotyki.

Nas to jako ludzi generalnie dziwi, że dzieci w dzisiejszych czasach środków masowego przekazu, wiedzą doskonale, że to zagraża zdrowiu i życiu, a mimo to sięgają po te środki. Dlaczego? Potrzebują jakiegoś środka zastępczego. Chcemy pokazać, że one nie są winne tego, że biorą narkotyki. One ratują się narkotykiem ze swoich tragicznych historii życiowych – mówi dyrektor stowarzyszenia, Ewa Lichterowicz.

Jednym z punktów programu była prezentacja krótkiego filmu „Dopalacze – odsłona piekła”, prezentującego problem uzależnienia bezpośrednio od strony osoby uzależnionej. Program debaty obejmował również wystąpienia na temat zaburzeń rozwojowych, nowych narkotyków oraz nowych sposobów terapii w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień.

KF