Premier Morawiecki odwiedził gospodarstwo rolne w Miedźnie

Susza, która wystąpiła w tym roku, pozbawiła rolników znacznej ilości zbiorów. Dlatego 23 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwiedził gospodarstwo rolne w Miedźnie, w powiecie kłobuckim.

Gościli go Urszula oraz Andrzej Chudaszek, którzy posiadają ponad 100 hektarów upraw oraz hodują bydło opasowe i trzodę chlewną. Oni również dotkliwie odczuwają skutki suszy. O tym, jak starają się z tym radzić, mówi Andrzej Chudaszek:

– Przede wszystkim terminowe zasiewy ograniczają suszę. Rośliny wykorzystują jeszcze tę wodę pozimową. Jednak w tym roku mimo terminowych zabiegów, susza dała się we znaki rolnikom. Przede wszystkim wysokie upały ograniczyły te zbiory.

Według Urszuli Chudaszek susza z roku na rok jest coraz bardziej dotkliwa oraz utrudnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa:

– Z roku na rok jest nam coraz ciężej. W tamtym roku było źle, w tym jest jeszcze gorzej. W czerwcu ani razu nie spadł deszcz. Są wysokie spadki, jeśli chodzi o zbiory — w granicach 50-60% na ozimych.

Dlatego potrzebna jest pomoc rządu, stąd wizyta premiera w Miedźnie. Dzięki temu mógł on lepiej przyjrzeć się obecnej sytuacji rolników. Jak mówi Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno ta wizyta jest dla mieszkańców bardzo ważna:

– Premier nie często przyjeżdża do naszej gminy, dlatego jest to dla nas wyjątkowy dzień. Praca na roli jest bardzo trudna, bo zależna w dużej mierze od warunków pogodowych. Wiąże się to z tym, że są niższe plony i będą stosunkowo niższe dochody. Dlatego pomoc państwa w tym zakresie jest szczególnie ważna dla takich gospodarstw.

Tak samo uważa wójt sąsiedniej gminy Popów, Jan Kowalik, która ma równie wiele walorów, ale również boryka się z podobnymi problemami, jak gmina Miedźno oraz oczekuje podobnej pomocy:

– Mówi się dużo o problemie związanym z retencją. Rząd poszedł w kierunku małej retencji, jednak nas interesowałaby retencja z uregulowaniem rzek, czyli potrzebne byłyby progi, które podniosłyby poziom rzek.

Proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie, ks. Andrzej Banasiak uważa, że jest to wizyta potrzebna oraz ułatwiająca dialog społeczny:

– Spotkanie z władzą jest zawsze potrzebne, ludzie mają swoje wnioski, podpowiedzi, sugestie i dlatego trzeba zawsze się spotykać i słuchać ludzi.

Premier Mateusz Morawiecki wyraził wdzięczność za możliwość spotkania się z rolnikami oraz możliwość dyskusji nad ich bieżącymi problemami. Premier wyraża gotowość w działaniu oraz sprostaniu wymaganiom stawianym przed polskim rządem:

– W interesie Polski jest bardzo silne rolnictwo. Będę robił wszystko i rząd Polski będzie robił wszystko, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla rolników. Wiadomo, że w tym roku również nawiedziła nas bardzo duża susza. Nie chowamy głowy w piasek, jesteśmy świadomi, jakie spustoszenie spowodowała susza na ziemiach polskich. Proszę o przekazywanie szacunków tych strat, a my uruchamiamy środki na ich rekompensatę. Uruchomiliśmy program, który obejmuje retencję. Są to solidne dopłaty dla rolników, które mają zapobiegać skutkom suszy. Mamy plan dla wsi, który obejmuje dużo konkretnych działań. Dla nas rolnicy są producentami, co do których kierujemy największe wsparcie poprzez różne programy, dopłaty i ubezpieczenia.

Głos zabrał także wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński, który towarzyszył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w tym spotkaniu. Wiceminister zwraca szczególną uwagę na giełdę rolno-spożywczą, która niebawem ma powstać w gminie Rędziny. Jak mówi Szymon Giżyński, świadczy to o rozwoju i innowacji polskiego rolnictwa:

– Wszystkie branże będą objęte dobrodziejstwem nowego typu giełdy, która będzie nie tylko miejscem przeładowania produktów, ale również miejscem przetwórczym. To stworzy możliwości, które zwycięsko będą konkurować z kapitałem zachodnim. Więc to, co powstaje, to jest szansa dla regionu, ale nie tylko.

Z Miedźna premier Mateusz Morawiecki pojechał do Mokrej, gdzie 1 września 1939 roku została rozegrana jedna z pierwszych bitew Wojska Polskiego podczas II wojny światowej. Wtedy Wołyńska Brygada Kawalerii stawiła skuteczny opór oddziałom niemieckim. Aby upamiętnić ten dzień, premier zapalił znicz pod pomnikiem bitwy pod Mokrą.

AK
foto: AK/ Aleksandra Mieczyńska