Forum Emmanuel w Choroniu

Dziś w ramach Międzynarodowego Forum Młodych Emmanuel żeńska część uczestników spotkania wybrała się do Choronia. Po południu w kaplicy Małych Sióstr Baranka odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. prof. Mariana Dudy.

Jezus mówi: chcę raczej Miłosierdzia, niż ofiary. Bóg Miłosierny stawia na pierwszym miejscu stawia człowieka, którego odkupił. Wszystkie procedury, normy, przepisy są na drugim planie, najpierw musi być widziany człowiek, a Chrystus na pierwszym miejscu. To jest Wspólnota Emmanuel, a więc nie tylko Bóg na pierwszy miejscu, ale Bóg bliski człowieka, Bóg żyjący w człowieku – mówił ks. prof. Marian Duda.

Forum Emmanuel potrwa do niedzieli 22 lipca.

PK