Mali Bracia Baranka mają swój Mały Klasztor w Choroniu

W Choroniu, niewielkiej miejscowości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, żyją siostry i bracia ze Wspólnoty Baranka. 19 czerwca miało miejsce poświęcenie ich nowego, pierwszego w Polsce, męskiego klasztoru, nazwanego “Światłość Najświętszego Oblicza”.

Czytaj dalej
Skip to content