Dzień Promocji Wyższego Instytutu Teologicznego

W niedzielę 6 maja odbędzie się Dzień Promocji Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

Istotę tego dnia oraz rolę teologii w rozwoju wiary przedstawia wicedyrektor WIT – ks. mgr-lic. Łukasz Połacik:

– Dzień Promocji Instytutu ma być przede wszystkim czasem modlitwy za jego społeczność. Będzie też okazją do przypomnienia, że w Częstochowie można studiować teologię i nie tylko. Nasza uczelnia prowadzi zajęcia okołoinstytutowe: Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej, Studium Życia Rodzinnego i Studium Duchowości Chrześcijańskiej. Kształcimy do pracy w posłudze Kościołowi, poprzez którą chcemy przybliżać ludzi do Boga. Studiowanie teologii to wielka pomoc w rozwoju wiary i osobistego doświadczenia Pana Boga.

Ks. Łukasz Połacik jest również wicedyrektorem Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej WIT. Wyjaśnia, że muzyka nie pełni w liturgii roli wyłącznie estetycznej. Ks. Połacik podkreśla również, jak ważna jest formacja muzyków kościelnych:

– Muzyka współtworzy liturgię, jak często podkreśla papież emeryt Benedykt XVI. Współtworzy liturgię, czyli jest jej integralną i nierozłączną częścią. Muzyka jest pochwałą Stwórcy, dlatego musimy dbać o jej wysoki poziom w Kościele. Nie tylko pod względem warsztatu, ale również pod względem przeżywania wiary osób, które tę muzykę tworzą. Ktoś może być świetnym muzykiem, absolwentem najlepszych akademii ze świetnymi wynikami, ale jeśli nie będzie człowiekiem wiary, to ten brak szybko wybrzmi w muzyce.

W Dzień Promocji Wyższego Instytut Teologicznego w Częstochowie, co zrozumiałe, angażują się studenci uczelni, m.in. Magdalena Stodółka:

– Z grupą studentów odwiedzimy parafie w Częstochowie, Poraju, Praszce i Zawierciu. Będziemy uczestniczyć z wiernymi we Mszy św., włączając się aktywnie w liturgię słowa. Rozdamy plakaty, ulotki oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie jest sekcją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Patronką instytucji jest Najświętsza Maryja Panna – Stolica Mądrości. 3 maja uczelnia obchodzi święto patronalne.

MO