Jak podróżować w czasie – warsztaty historyczno-fotograficzne

W dniach 17-18 sierpnia w godz. 11.00 – 15.00 odbędą się warsztaty historyczno-fotograficzne.

Jak jedno stare zdjęcie może stać się wehikułem przenoszącym nas w czasie i odkrywającym przed nami światy wydawałoby się już nieistniejące? Jak samemu stać się badaczem lokalnej historii i jaką formę prezentacji przyjąć mogą odkryte przez nas mikrohistorie? Dwudniowe zajęcia fotograficzne będą uczyć metod i technik pracy lokalnego badacza historii, a następnie pozwolą stworzyć własną opowieść o przeszłości w oparciu o materiały audiowizualne. Efektem warsztatów będzie stworzenie koncepcji własnej wypowiedzi artystycznej bazującej na archiwaliach.

Warsztaty poprowadzi Wojtek Mazan – założyciel i lider Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki”, w ramach którego realizuje projekty artystyczne łączące fotografię i historię lokalną. Fotograf, lokalny aktywista. W 2016 r. wydał książkę fotograficzną „Szmul Muszkies – fotograf profesjonalny”.

Szczegółowe informacje na stronie www.muzeumczestochowa.pl

Wstęp na wszystkie zajęcia jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.