Już po raz 15. w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie miało miejsce Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych. Spotkanie organizowane jest co dwa lata i biorą w nim udział szkoły plastyczne makroregionu południowo-zachodniego.

Wernisaż prac miał miejsce we wtorek 5 października i wzięli w nim udział przedstawiciele szkół plastycznych z regionu. Renata Banaś-Kieca, nauczyciel ceramiki w częstochowskim Zespole Szkół Plastycznych mówi, że na wystawie znajdują się prace z 19 szkół, spośród których każda prezentuje różne specjalności.

– Każda szkoła ma różną liczbę specjalności, w jednych jest ich mniej w innych więcej. To przekłada się na liczbę prac z danej szkoły, które biorą udział w naszym wernisażu. W tym roku po raz pierwszy nie ma formuły konkursowej. W poprzednich latach była komisja, która wybierała najlepszy dyplom ze wszystkich zgromadzonych prac i przyznawała wyróżnienia. Te poszczególne dyplomy, które są tutaj przywożone, zostały wcześniej wybrane jako najlepsze spośród prac dyplomowych, stanowiących podsumowanie cyklu edukacji – mówiła Renata Banaś-Kieca.

Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych to tradycja w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, która sięga blisko 30 lat. Przegląd pojawił się jako propozycja kulturalna po przełomie ustroju.

– Wtedy nastąpiło nowe otwarcie na szkolnictwo artystyczne. Chcieliśmy się bardziej jednoczyć w systemie kształcenia artystycznego i jednocześnie pokazywać światu bardziej, niż dawniej. Chcieliśmy nade wszystko skonfrontować się ze sobą. W tym założeniu chodziło o to, żebyśmy się potrafili ze sobą kontaktować, oceniając jednocześnie to, co robimy oraz analizując i ewentualnie zakładając przyszłościowo kolejne kierunki działania – tłumaczyła Anna Maciejowska, dyrektor placówki.

Nowością w tegorocznym biennale była wirtualna wystawa odzwierciedlająca rzeczywisty pokaz zaaranżowany w budynku szkoły. Została ona stworzona na wypadek braku możliwości zorganizowania spotkania w tradycyjny sposób, ze względu na kolejną falę pandemii. Wirtualna wystawa jest dostępna pod adresem internetowym szkoły.

Po wyróżnieniu wybranych prac dyplomowych odbyła się część seminaryjna, podczas której nastąpiły prelekcje dotyczące systemów i jakości kształcenia.

BNO

 

Skip to content