217 zgłoszeń od mieszkańców

Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców miasta 217 zgłoszeń z wnioskami o interwencję.
Zgłoszenia mieszkańców Częstochowy dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (85).
W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 23 obserwacje zakończone interwencją służb. 19 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano innym służbom.
W niedzielę piętnastu strażników miejskich zabezpieczało 45. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Grand Prix Częstochowy.