Abp Depo: Św. Jan Kanty wskazuje na komplementarność wiary i rozumu

Św. Jan Kanty stał się chlubą i ozdobą wykładowców Akademii Krakowskiej, a dzisiaj zostawia nam przepiękny przykład, aby nasze uczelnie, seminaria i szkoły katolickie naśladowały wzór doskonałego Mistrza i wiernie przykładały się do nauczania wiedzy świętej i innych umiejętności, na chwałę Boga i zbawienie człowieka – powiedział 20 października abp Wacław Depo w homilii podczas Mszy św. z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Abp Wacław Depo przewodniczył Eucharystii w seminaryjnej kaplicy Zesłania Ducha Świętego. Mszę św. koncelebrował m.in. abp senior Stanisław Nowak i ks. dr Mikołaj Węgrzyn, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

20 października to wspomnienie św. Jan z Kęt, zwanego Janem Kantym, patrona uczelni katolickich. Metropolita częstochowski, abp Wacław Depo, poświęcił jego osobie znaczną część homilii. Nie zabrakło również odniesień do bieżących spraw Kościoła. – Kiedy dzisiaj, podczas trwającego w Rzymie synodu, ludzie młodzi po raz kolejny pytają o sens życia, doświadczamy, że wybór Chrystusa i uznanie Go jako naszego Pana i Zbawiciela nigdy nie był i nie będzie łatwy. Mówi o tym sam Chrystus: “Kto przyzna się do Mnie przed ludźmi,  przyznam się i Ja do niego przed Ojcem, który jest w niebie”. To gwarantuje nam prawdziwe życie, radość i nadzieję.

POSŁUCHAJ HOMILII ABP. WACŁAWA DEPO

Po Mszy św., w rozmowie z Radiem FIAT, abp Wacław Depo, nawiązując do Ewangelii, wskazał na konieczność otwarcia się na działanie Ducha Świętego. – Musimy otworzyć się na Niego, bo wtedy On przyjdzie ze swoimi darami.  Niewłaściwą jest postawa wyłącznego oczekiwania, że to Duch Święty wszystkiego za nas dokona, ratując taką czy inną sytuację. Współdziałanie Boże i ludzkie jest zawsze potrzebne i to będzie też kiedyś miarą zasługi na życie z Bogiem na wieki.

Dyrektor WIT, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, powiedział, przed jakimi wyzwaniami staje społeczność Uczelni. – Wyzwania daje nam Duch Święty. W bieżącym roku duszpasterskim szczególnie podkreślamy, że Kościół działa w mocy Ducha Świętego. Uczelnie katolickie też mają za zadanie wsłuchiwać się w Jego natchnienia i podążać za nimi.

Po Mszy św. uczestnicy inauguracji przeszli do auli WIT. Po odśpiewaniu przez chór Basilica Cantans pod dyr. Włodzimierza Krawczyńskiego hymnu “Gaude Mater Polonia” ks. dr Mikołaj Węgrzyn wygłosił przemówienie inauguracyjne, akcentując znaczenie Ducha Świętego w życiu Kościoła. Następnie ks. dr Jan Koclęga, wykładowca stały WIT, odczytał list ks. prof. dr. hab. Arkadiusza Barona, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W dalszej kolejności odbyła się immatrykulacja studentów I roku, a tegoroczni absolwenci odebrali dyplomy: magisterskie oraz organistowskie (dla absolwentów Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej). Wykład inauguracyjny pt. “Duchowość polska na przełomie XIX i XX w.” wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański.

W uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższym Instytucie Teologicznym uczestniczyli m.in.: rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej, ks. dr Grzegorz Szumera, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. Anna Wypych-Gawrońska, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu, prof. Zygmunt Bąk, prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej, prof. Jerzy Wysłocki, wykładowcy, studenci i absolwenci Instytutu.

Maciej Orman