Akcja „NURD” ponownie w Częstochowie

Fot. Radio Fiat

Od godz. 6 rano trwa dzisiaj (22 stycznia) ogólnopolska akcja “NURD”, czyli “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W ramach akcji ruch pieszych i rowerzystów jest objęty szczególnym nadzorem. Akcja potrwa do godz. 22.

Działania policji są ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, którzy są dużo częściej narażeni na zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu drogowego. O szczegółach akcji mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, podkom. Sabina Chyra-Giereś:

Priorytetowym zadaniem policjantów zarówno w dniu dzisiejszym jak i w codziennej służbie jest czuwanie nad bezpieczeństwem osób, którzy nie są chronieni na drodze. W ramach ogólnokrajowej akcji stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi i rowerzyści sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Dodatkowo policja apeluje, by każdy uczestnik ruchu drogowego zadbał o swoje bezpieczeństwo:

Każdy niechronionych uczestnik ruchu drogowego powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo i widoczność na drodze. Zgodnie z art 11 prd pieszy poruszający się po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych. Jednak dla własnego bezpieczeństwa odblaski powinniśmy nosić na każdej drodze, zawsze o każdej porze dnia.

Przypomnijmy, że uczestnicy ruchu drogowego zobowiązani są do szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Zasady te dotyczą wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale szczególnie stosować się do nich powinni piesi, którzy w razie wypadku lub zdarzenia drogowego zawsze są grupą najbardziej poszkodowaną.

KP