Archiwalne zbiory ocalone na Jasnej Górze

W środę 20 lutego na Jasnej Górze, została odprawiona Msza święta w ramach obchodów 100-lecia utworzenia archiwów państwowych. Archiwiści na Jasnej Górze modlili się oraz dziękowali Matce Bożej i paulinom za pomoc w ocaleniu archiwalnych zbiorów podczas okupacji.

Specjalne podziękowania złożył również Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych, który krótko nakreślił historię ocalenia zbiorów:

– Zbiory, które przyjechały z Warszawy w czasie okupacji ocalały od pożogi, ponieważ Niemcy spalili Archiwum Akt Nowych. Dzisiaj w ramach obchodów 100-lecia Archiwum, chcemy podziękować Matce Bożej oraz ojcom paulinom za to, że zdołali przechować i ocalić to dziedzictwo narodowe.

Opowiadał również o podstawowych zadaniach współczesnych archiwistów oraz misji, jaką pełnią. Powoływał się przy tym na słowa Jana Pawła II:

– Jak pisał Jan Paweł II, pamięć jest równoważna z tożsamością narodową, czyli my jesteśmy strażnikami pamięci narodowej zapisanej, zaklętej w dokumentach, i taką misję pełnimy. Oczywiście, można mówić o innych zadaniach, takich jak np. popularyzacja, ale to jest misja podstawowa.

Częstochowa okazała się najlepszym miejscem na tymczasowe przechowanie najcenniejszych materiałów, które miały być przeznaczone do wywozu, do Niemiec.
Msza święta została odprawiona przez ordynariusza diecezji radomskiej bp Henryka Tomasika w Kaplicy Matki Bożej. Natomiast homilię wygłosił o. prof. Janusz Zbudniewek:

– W dniach od czwartego do szóstego lipca 1944 roku zostały spisane i zachowane najcenniejsze archiwa. Zapakowano je w stosowne pudła i przewieziono do Warszawy. Dzięki polsko-niemieckiej współpracy udało się pozostawić te akta w kraju.

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak złożył wotum dziękczynne w postaci ryngrafu, na którym była odpowiednia inskrypcja. W odpowiedzi o. Marian Waligóra wraz z podziękowaniami przekazał dyrektorowi małą kopię Cudownego Obrazu, z prośbą o umieszczenie jej w archiwach jako znak łączności z Jasną Górą.

AK
źródło: BP Jasna Góra