Będzie II stopień pielęgniarstwa na UJD

W wyniku pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie umożliwił studiowanie kierunku pielęgniarstwa II stopnia.

Jak tłumaczy Adrianna Kosior-Lara, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJD – pierwszy nabór kandydatów rozpoczął się 21 lipca i kończy 13 września:

– Studia na kierunku „pielęgniarstwo” rozpoczęły się u nas 4 lata temu. Są to studia I stopnia. Opinie studentów, absolwentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego wpłynęły właśnie na to, że postanowiliśmy utworzyć II stopień pielęgniarstwa. Są to studia magisterskie uzupełniające.

Studia przygotowują do sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym. To nauka prowadzenia profilaktyki oraz promocji zdrowia wśród społeczeństwa. Absolwent pielęgniarstwa, uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodne ze standardami kształcenia i  jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu:

– Celem naszych studiów jest przygotowanie nowoczesnej, wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów. Zaproponowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJD program jest najbardziej oryginalną i aktualną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego oraz zapotrzebowanie rynku pracy. Program kształcenia dla studiów II stopnia posiada profil praktyczny. Umożliwia on zdobycie pogłębionej wiedzy koniecznej do profesjonalnego realizowania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie.

Do studiowania na kierunku pielęgniarstwa zachęca również przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Barbara Płaza.

– Jest to bardzo odpowiedzialny i trudny zawód. Wykonywany pod ogromną presją. Daje jednak ogromną satysfakcję osobistą. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza daje też gwarancję zatrudnienia. Obecnie nie musimy się więc martwić o znalezienie pracy.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz samego kierunku umieszczone są na stronie www.ujd.edu.pl.

Skip to content