Pomoc bezdomnym to temat, który niczym bumerang wraca w okresie jesieni i zimy. Na terenie Częstochowy działa szereg instytucji i organizacji, które wspólnie zajmują się przeciwdziałaniem problemowi, jakim jest bezdomność.

Gdy jest zimno, każda pomoc dla osób bez dachu nad głową jest na wagę złota. Osoby w potrzebie mogą skorzystać zarówno doraźnych jak i długofalowych form wsparcia.

– Podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym osoby bezdomne są informowane o tym, że mogą otrzymać skierowanie na pobyt w placówce całodobowej, a także możliwość skorzystania doraźnie z ogrzewalni miejskiej przy ul. Sikorskiego, w której pobyt nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – mówiła Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie i dodała: – Warto pamiętać, że osoby bezdomne oprócz schronienia mogą skorzystać też z innych form pomocy, m.in. z gorących posiłków w jadłodajniach na terenie miasta, paczek czystościowych, zasiłku celowego na zakup odzieży, obuwia lub leków, zasiłku okresowego na zaspokojenie różnych potrzeb bytowych czy zasiłku stałego. Każdy bezdomny ma możliwość potwierdzenie prawa, chociażby do Świadczeń Opieki Zdrowotnej czy pomocy w uzyskaniu dowodu osobistego, jeśli osoba bezdomna takiego dowodu nie posiada. Wsparcie w postaci odzieży czy obuwia najczęściej realizowane jest przez organizacje pozarządowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje prace socjalne, które polegają na mobilizowaniu osób bezdomnych do tego, żeby zmieniły swoją sytuację życiową – dodała rzeczniczka częstochowskiego MOPS-u.

W udzielaniu pomocy osobom bezdomnym bardzo istotny jest czas. W okresie silnych mrozów wystarczy zaledwie kilkanaście minut, by śmiertelnie wychłodzić organizm. Potrzeba zatem jak najszybciej dotrzeć do takich osób, a to wcale nie bywa łatwe. Bezdomni często przebywają w miejscach opuszczonych i oddalonych od głównych ulic miasta. Tam też decydują się nocować. Stąd ważne, by nieustannie patrolować pustostany oraz inne miejsca, które tylko na pozór bywają puste.

– Strażnicy miejscy w okresie jesienno-zimowym patrolują miejsca, gdzie nocują osoby bezdomne. Są to pustostany, zimne piwnice, altany, kanały i inne miejsca, gdzie gromadzą się bezdomni i są narażeni na wychłodzenie. Jeśli strażnicy miejscy napotykają osoby bezdomne, proponują przewiezienie do ogrzewalni, noclegowni lub innych miejsc, w których osoby bezdomne otrzymają pomoc. Patrole prowadzone są przez Straż Miejską lub wspólnie z częstochowskimi policjantami. Straż Miejska w Częstochowie apeluje też do mieszkańców miasta. Pobyt osób bezdomnych, które są narażone na wyziębienie, należy zgłaszać na numery alarmowe. Tylko szybka informacja może uratować osobę bezdomną przed poważnym wyziębieniem lub zamarznięciem – przypomniał Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie.

Od 1 listopada do 31 marca działa całodobowa infolinia, obejmująca teren województwa śląskiego, poświęcona osobom bezdomnym.

– Pod numerem telefonu 987 można uzyskać informacje o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje takie można również znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Informacje o osobach potrzebujących pomocy niemających bezpiecznego schronienia można również przekazywać się za pośrednictwem Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie „bezdomność” – tłumaczyła podkom. Sabina Chyra-Giereś z Komedy Miejskiej policji w Częstochowie.

Szacuje się, że województwie śląskim bez dachu nad głową jest ok. 4800 osób. Główną przyczyną bezdomności są: eksmisje, wymeldowania, konflikty rodzinne oraz uzależnienia. Średni wiek takich osób waha się od 40. do 60. roku życia, a ich jedynym źródłem utrzymania jest zasiłek z pomocy społecznej oraz zbieractwo.

BNO

Skip to content