Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych?

1 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacja przepisu mówiąca : „ Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.” To właśnie ostatnie zdanie paragrafu wywołało burzę wśród kierowców.

Czy ustawa zwiększyła bezpieczeństwo na drogach oraz bezpieczeństwo pieszych ?
Na temat statystyk mówi podkom. Sabina Chyra – Giereś, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

– W 2020 roku doszło na terenie Częstochowy i powiatu do 99 wypadków z udziałem pieszych, w których 6 osób zostało zabitych, a 92 osoby ranne. W 2021 roku natomiast odnotowaliśmy 57 takich wypadków, w których 8 osób zginęło, a 50 zostało rannych. W roku ubiegłym na drogach miasta i powiatu częstochowskiego doszło do 59 wypadków z pieszymi, w których 9 osób zginęło, a 50 zostało rannych.

Zapytani przez nas piesi o ich poczucie bezpieczeństwa na przejściach po zmianie przepisów odpowiadali, że czasem kierowcy nie uważają i jadą przez przejście nawet wtedy, kiedy dla pieszych jest zielone światło. Większość zapytanych była jednak zdania, że bezpieczeństwo poprawiło się i czują się o wiele bezpieczniej niż w latach ubiegłych

EG
Fot: Radio Fiat

Skip to content