Bezpłatne konsultacje i badania dla mieszkańców powiatu częstochowskiego

Grafika: NZOZ INTER-MED

Mieszkańcy Powiatu Częstochowskiego mają możliwość skorzystania z profilaktycznej kolonoskopii, celem zapobiegania rakowi jelita grubego. Badanie to wykonywane jest w specjalizującym się w badaniach endoskopowych ośrodku NZOZ INTER-MED w Częstochowie.

W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” powinniśmy budzić naszą świadomość profilaktyczną. Profilaktyka kosztuje nas bowiem mniej niż leczenie. Profilaktyka to ocalone zdrowie i życie. Warto zatem mimo braku jakichkolwiek objawów wykonać badania profilaktyczne zalecane po wkroczeniu w określoną grupę wiekową. Objawy bowiem odczuwamy w przypadku nowotworów, gdy te są już w fazie znacznego rozwoju. Proces leczenia jest wówczas trudny i nie zawsze daje możliwość wyzdrowienia. Niestety nie rzadko kończy się śmiercią.

Kolonoskopia to badanie dolnego odcinka układu pokarmowego. Badanie, które w społeczeństwie polskim nadal stanowi temat wstydliwy, profilaktycznie powinny już wykonać wszystkie osoby po 50 roku życia. Oczywiście wskazanie do wykonania badania może pojawić się wcześniej i uwarunkowane może być dolegliwościami towarzyszącymi choremu, bądź obecnością nowotworu u krewnego pierwszej linii. Kolonoskopia daje możliwość wykrycia zmian w jelicie grubym, w tym zmian nowotworowych. Rak jelita grubego jest drugim co do występowania nowotworem u Polaków.

W NZOZ INTER-MED przy ul. 1 Maja 27 w Częstochowie trwają zapisy do Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. Program finansowany jest z budżetu Powiatu Częstochowskiego.

Profilaktyczną kolonoskopię w ramach programu wykonać mogą osoby:

  • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie, które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny;
  • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego;
  • osoby w wieku od 25 lat z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie z potwierdzeniem obciążenia genetycznego z poradni genetycznej. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane badania, co 2-3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych. Osoba taka może być zwolniona z wykonywania badań kontrolnych.

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat oraz mają objawy kliniczne, sugerujące istnienie raka jelita grubego (przewlekłe zaparcie, przewlekła biegunka, krwawienie z odbytu – nie hemoroidowe, czy anemia, chudnięcie bez powodu).

Skierowaniem na badanie jest wypełniona ankieta – Ankietę można wypełnić na miejscu w placówce lub pobrać pod adresem.

Przed badaniem kolonoskopii odbywa się konsultacja z lekarzem, który po badaniu wskazuje na kolejne kroki, jakie musi podjąć osoba badana.

Więcej informacji można uzyskać na miejscu w NZOZ INTER-MED (budynek Centrum Medyczne i Biurowe 1 Maja 27) w Częstochowie, ul. 1 Maja 27 lub telefonicznie 787-653-980.

Źródło: NZOZ INTER-MED

Skip to content