Bezrobocie – jak to wygląda w Częstochowie i okolicach

Brak stałego miejsca pracy jest tragedią dla wielu ludzi. Problem ten chociażby w latach dziewięćdziesiątych nie był obcy znaczącej części mieszkańców Częstochowy. Wiele jednak od tego czasu się zmieniło i stopa bezrobocia oscyluje na nie najgorszym poziomie.

Niebezpiecznym pod kątem zatrudnienia mogły być ostatnie lata. Pandemia COVID-19 i związany z nią światowy kryzys to kwestie, działające na niekorzyść pracowników. Jak się jednak okazuje, stopa bezrobocia w Częstochowie i powiecie częstochowskim prezentuje się bardzo podobnie do średniej krajowej. Szerzej temat omówił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Piotr Urbaniak:

– Stopy bezrobocia od roku bądź dwóch lat stoją praktycznie na niezmienionych poziomach. Odniosę się tutaj się do wskaźnika ogólnego Polski, który wynosi 5,4%, bez zmian stosunku co do roku poprzedniego. Jeżeli chodzi o Województwo Śląskie, to jest to 3,9%. Oznacza to wzrost o 1,1 punktu procentowego w styczniu 2024 roku. De facto jest to praktycznie niezauważalny wzrost stopy bezrobocia. Jeżeli chodzi o miasto Częstochowę, mamy 3,6% bezrobocia czyli poniżej wyniku Województwa Śląskiego i stopy bezrobocia w Polsce. Tutaj obserwujemy promilowy wzrost w porównaniu ze stycznia 2024 roku. Przedstawię również Powiat Częstochowski, który obsługuje także Urząd Pracy w Częstochowie. Tutaj z kolei stopa bezrobocia wynosi 7,2%. Tu także widzimy promilowy wzrost, jeżeli chodzi o styczeń 2024. Z kolei w kwestii liczby osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, to mamy stan na koniec marca 2024 roku. Jest to 6460 osób. Z kolei w styczniu zeszłego roku mieliśmy 6490 bezrobotnych. Oznacza to spadek o 30 osób. Są to w skali Urzędu Pracy liczby, które mogą powiedzieć o tym, że mamy de facto taki sam stan osób bezrobotnych. Oczywiście następuje przypływ i odpływ osób bezrobotnych, to nie są ci sami ludzie. Widać jednak, że poziom stopy bezrobocia i stanu poziomu liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jest praktycznie na niezmienionym poziomie.

Pomimo całkiem pozytywnej sytuacji stopy bezrobocia w Częstochowie i okolicach, Powiatowy Urząd Pracy wciąż stara się działać na rzecz aktywizacji osób, które nie mogą znaleźć stałego zatrudnienia:

– Oczywiście Urząd Pracy wdraża z początkiem roku wszystkie programy i projekty, zarówno dla przedsiębiorców, pracodawców, jak i dla osób bezrobotnych. Są to powiązane naczynia ze sobą i mamy w związku z tym dostępne staże, prace interwencyjne, doposażenia stanowiska pracy Ponadto zakończyliśmy właśnie nabory na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Będziemy rozpatrywali te wnioski w najbliższym czasie.

Miejmy zatem nadzieję, że zatrudnienie wśród mieszkańców naszego regionu nie ulegnie zmniejszeniu, a stopa bezrobocia będzie maleć.

WS

Skip to content