Bp senior Antoni Długosz: bohaterski czyn Powstańców zobowiązuje

78 lat temu, 1 sierpnia o godz. 17.00, wybuchło Powstanie Warszawskie. Choć militarnie zakończyło się klęską, pod względem moralnym miało ogromne znaczenie. Tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny wspominano m.in. podczas częstochowskich uroczystości w kościele rektorackim przy al. Najświętszej Maryi Panny, gdzie Mszy św. przewodniczył bp senior Antoni Długosz.

Do walk powstańczych w większości przystąpili żołnierze Armii Krajowej, którzy walczyli z okupantem także przy wsparciu innych niepodległościowych formacji zbrojnych m.in. Polskiej Armii Ludowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych.

Powstanie było zrywem przede wszystkim ludzi młodych, którzy podczas okupacji wkraczali dopiero w dorosłość. Młodsi członkowie Szarych Szeregów służyli w Harcerskiej Poczcie Polowej. Byli też łącznikami oraz sanitariuszami. Starsi walczyli z bronią w ręku na pierwszej linii frontu. Jak zaznacza bp senior Antoni Długosz – kultywowanie pamięci o bohaterstwie Powstańców jest dziś naszym obowiązkiem:

– Wspominamy wielkich bohaterów Powstania. Oni nie wołali: „róbta co chceta”. Oni wołali: „Bóg, honor, Ojczyzna”. Ginęli po to, abyśmy my żyli dzisiaj w wolnej Polsce. Szli na śmierć umocnieni świętymi sakramentami. Szli na spotkanie ze Zmartwychwstałym i wpadali w ramiona miłosiernego Ojca. My nadal mamy wobec nich wielki dług wdzięczności.

O bohaterstwie walczących oraz istocie modlitwy w ich intencji mówi również ks. Mikołaj Węgrzyn:

– Kościół modli się za zmarłych, co jest oczywiste. Pamięć o bohaterach z jednej strony jest tą pamięcią modlitewną, natomiast z drugiej – pamięcią wdzięczności. Częstochowa w Powstaniu Warszawskim też ma swoje szczególne miejsce.

Temat powiązania Częstochowy z Powstaniem Warszawskim rozwija natomiast wiceprezes częstochowskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Grzegorz Basiński. Jak tłumaczy – podczas II wojny światowej funkcjonował w Częstochowie bardzo silny ruch oporu:

– W trudnych warunkach konspiracyjnych otworzono m.in. przedwojenną 7 Dywizję Piechoty Armii Krajowej. Kiedy wybuchło Powstanie wydano również rozkaz, aby żołnierze piechoty wyruszyli Powstańcom na pomoc. Tak też się stało. Po upadku Powstania komenda Armii Krajowej pod dowództwem gen. Okulickiego przeniosła się do Częstochowy.

W uroczystościach upamiętniających Powstańców uczestniczyli m.in. przedstawiciele władzy państwowej oraz samorządowej, członkowie różnych organizacji, uczniowie częstochowskich szkół, a także harcerze, dla których postawa patriotyzmu jest niezwykle ważna. Mówi o tym hm. Przemysław Kowalski, zastępca komendanta hufca ZHP Częstochowa:

– Postawa patriotyczna jest niezwykle aktualna. Szczególnie dziś takie postawy są bardzo potrzebne. Jako kadra instruktorska chcemy zaszczepiać w młodych ludziach pamięć o bohaterach oraz krzewić idee patriotyczne.

Po zakończeniu Eucharystii wierni udali się aleją Najświętszej Maryi Panny pod Pomnik Nieznanego Żołnierza w alei Sienkiewicza, gdzie następnie złożyli wiązanki kwiatów.

ABK

78. rocznica Powstania Warszawskiego

Skip to content