Co dalej z częstochowską flotą autobusów hybrydowych?

Do końca bieżącego roku, zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewoźnik miał naprawić 25 krótki autobusów. Do tej pory na miejskie drogi powróciło jedynie 15 pojazdów.

Przed trzema laty MPK porozumiało się z NFOŚiGW w sprawie autobusów hybrydowych. Podpisana umowa kończyła spór pomiędzy spółką a funduszem, który przyznał jej ponad 66 mln zł na zakup 40 autobusów hybrydowych. Jednym z kluczowych punktów umowy, była deklaracja renowacji 25 uszkodzonych pojazdów, do końca 2023 roku. O sprawie ugody między częstochowskim MPK oraz NFOŚiGW przypomina Maciej Hasik, rzecznik prasowy miejskiego przewoźnika: – Dzięki zawartej ugodzie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a częstochowskim MPK, która przypomnijmy jest aktywna już od trzech lat, z pożytkiem dla miasta i jego mieszkańców, pasażerowie mogą czekać finalizacji programu Gazela wraz z jego rzeczową częścią. Założeniem tej ugody było m.in. to, że do końca 2021 roku MPK miał uzupełnić swój tabor o 15 pierwszych w pełni zero-misyjnych autobusów elektrycznych i te autobusy oczywiście od tych dwóch lat są już na naszych drogach. Plus cztery kolejne dołączyły nie tak dawno do taboru, więc łącznie 19, w tym cztery nowe za kilkanaście dni także pojawią się na ulicach.

Uzupełnienie floty autobusów o nowe hybrydy nie było jedynym elementem podpisanej ugody: – Ugoda stanowiła także o sukcesywnym, dalszym przywracaniu do normalnej eksploatacji zmodyfikowanych i funkcjonujących już autobusów hybrydowych, w największej możliwej liczbie. Aktualnie mamy 15 takich pojazdów krótkich oraz jeden przegubowy. Łącznie 16 hybryd przywrócono do kursów, proces dalszego uzupełniania i naprawiania floty trwa. Docelowo mamy mieć tych pojazdów 25. Jeśli nie uda nam się naprawić pozostałych hybryd, umowa stanowi, że mamy dokupić 10 brakujących autobusów, innych niż hybrydowe.

Jak zaznaczają urzędnicy, chociaż czas nagli, tak projekt Gazela zostanie ostatecznie zrealizowany. Z korzyścią dla środowiska oraz mieszkańców: – Dzięki tej ugodzie i spełnieniu jej warunków, program Gazela jest skutecznie realizowany. Jego korzyści rzeczowe i ekologiczne dla miasta są faktyczne. Zwiększa się także komfort mieszkańców. Oczywiście to wszystko wymaga czasu, lecz Częstochowa ostatecznie nie jest zobowiązana do zwrotu dotacji na projekt.

Sprawa autobusów hybrydowych nie została jednak zamknięta. O dalszych informacjach będziemy informować w Radiu Fiat.

Skip to content