Fot. Częstochowa w moich oczach / Facebook.com

Został wzniesiony tuż przed wybuchem I wojny światowej, jako rezydencja dla księcia Michaiła Romanowa. Dom Księcia jest jedną z najbardziej okazałych częstochowskich kamienic. Obecnie, niezamieszkany od 2017 roku, popada w ruinę.

Pojawiały się głosy, że Dom Księcia ma zostać wyburzony, jednak niedawny remont dachu pozwala domniemywać, że są jednak inne plany wobec tego budynku. Obecną sytuację kamienicy wyjaśnia Tomasz Jamroziński, dyrektor Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy:

Budynek ten został 4 lata temu staraniem Miasta zabezpieczony, po wcześniejszym wyłączeniu go z użytkowania, na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Aktualnie prezydent Częstochowy wydał zarządzenie ws. przeznaczenia do zbycia nieruchomości (stanowiącej własność gminy), położonej przy ulicach Boya-Żeleńskiego, Sobieskiego i al. Wolności – czyli chodzi o Dom Księcia z przyległymi działkami. Została wykonana nowa wycena obiektu, to jest ponad 10 mln zł brutto.

Pierwszy przetarg na sprzedaż Domu Księcia przeprowadzono w październiku 2019 roku, za cenę wywoławczą ponad 10 mln zł. Drugi przetarg uruchomiono w styczniu 2020 roku i wówczas kwota sprzedaży opiewała na nieco ponad 9,5 mln zł. Obecnie jednak nie ma chętnych na zakup tej nieruchomości. Jak przekonuje Tomasz Jamroziński, odrestaurowanie budynku przez samorząd nie jest możliwe z uwagi na zbyt wysokie koszty:

Z punktu widzenia samorządu, koszty całościowego remontu, biorąc pod uwagę także wymogi konserwatorskie, związane z ochroną historycznego budynku, zdecydowanie przekraczają możliwości budżetu Miasta.

Zatem wszystko wskazuje na to, że jeden z architektonicznych symboli Częstochowy w dalszym ciągu będzie popadał w ruinę. Wzrost cen materiałów budowlanych i coraz bardziej widoczne załamanie na rynku nieruchomości z pewnością nie ułatwi doprowadzenia Domu Księcia do dawnej świetności.

Skip to content