Część skweru Solidarności – będzie sprzedaż bez przetargu?

Skwer Solidarności/fot. Radio Fiat

Sprzedaż nieruchomości w centrum miasta bez przetargu? Projekt uchwały umożliwiający taką decyzję został podjęty przez radnych, podczas ostatniej Sesji zorganizowanej 8 kwietnia. Fragment skweru Solidarności mieszczącego się w sąsiedztwie poczty, kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz cerkwi wykupić ma właścicielka jednej z częstochowskich restauracji.

Kobieta prowadzi w tym miejscu lokal od ponad 30. lat. Powodem starań o wykup jest planowany przez nią remont restauracji. – Tryb bezprzetargowy budzi pewne wątpliwości – mówi radna klubu PiS Monika Pohorecka:

– Jest to centralny punkt w naszym mieście. Jedno z miejsc reprezentacyjnych. Uważamy, że sprzedaż w tak wątpliwych okolicznościach powoduje, że mamy prawo analizować tę sprawę oraz zadawać w imieniu mieszkańców stosowne pytania. 

O wyjaśnienie w sprawie sprzedaży bez przetargu poprosiliśmy rzecznika urzędu miasta Włodzimierza Tutaja:

– W myśl zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami rada miasta uprawniona jest do podjęcia uchwały o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat. Przeznaczenie nieruchomości do zbycia następuje na podstawie zarządzenia prezydenta miasta, które oczywiście musi zostać podjęte, oraz w którym zostanie ustalona cena sprzedaży. Przedsiębiorca dzierżawi działkę o powierzchni ok. 400 metrów kwadratowych od ponad 30. lat. Działka zabudowana jest budynkiem usługowym, wykorzystywanym do prowadzenia działalności gastronomicznej. Obiekt został wybudowany na podstawie pozwoleń, wydanych na początku lat 90. XX wieku. Budowę realizował ten sam dzierżawca, który obecnie posiada umowę dzierżawy zawartą z miastem.

Rada miasta zgodziła się na sprzedaż działki przy 17 głosach za, 8 przeciw (klub PiS) oraz 3 wstrzymujących.

Skwer Solidarności ograniczony ulicami: Nowowiejskiego, Kopernika, Śląską oraz Waszyngtona został założony w latach 1950-1955 na wzór ogrodów jordanowskich. W centrum znajdują się fontanna oraz plac zabaw, gdzie częstochowianie chętnie odpoczywają w ciepłe dni. Teren ma bogatą szatę roślinną, zróżnicowane gatunki drzew, krzewów ozdobnych oraz rabat bylinowych.

ABK

Skip to content