„Często Pomagam” – nowy projekt wolontaryjny w Częstochowie

W czwartek 2 grudnia, w siedzibie częstochowskiej Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II miało miejsce spotkanie lokalnych organizacji pozarządowych w ramach projektu „Często Pomagam”, którego celem jest zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między częstochowskimi podmiotami dobroczynnymi.

Spotkanie odbyło się w formie otwartej dyskusji, w której uczestnicy reprezentujący łącznie pięć organizacji mogli wymienić swoje spostrzeżenia i pomysły na realizację projektu, o którym nieco szerzej opowiedział jego inicjator oraz prezes Fundacji dla Życia i Rodziny, Grzegorz Nienartowicz:

Projekt „Często Pomagam – rozwiń siebie dla innych w wolontariacie” dotyczy ogólnopolskiego programu Korpus Solidarności. My jesteśmy lokalnym organizatorem tego programu, który wspiera rozwój wolontariatu długoterminowego. Realizujemy ten projekt na rzecz wszystkich osób zainteresowanych wolontariatem, by dać im nowe bodźce do działania, które pandemia wcześniej wygasiła. Do dzisiaj wolontariat w wielu ośrodkach nie zdołał się odbudować po pandemii.

Wolontariat może się odbywać na wielu płaszczyznach działania, z których działalność charytatywna jest tylko jednym z takich obszarów. Wolontariuszy można spotkać zarówno w schronisku dla zwierząt jak i Teatrze im. Adama Mickiewicza, na obiektach sportowych jak i wśród osób niepełnosprawnych lub bezdomnych. Grzegorz Nienartowicz doskonale rozumie, że rodzajów wolontariatów może być tyle co zainteresowań dlatego szkolenia, które jego fundacja realizuje w ramach projektu, mają charakter uniwersalny:

Realizujemy warsztaty i szkolenia dla młodzieży, dla wolontariuszy i też dla koordynatorów wolontariatu, zwłaszcza z lokalnych szkół. Celem tych szkoleń jest obdarzenie umiejętnościami oraz podniesienie kompetencji koordynatorów i wolontariuszy w zakresie wolontariatu w różnych dziedzinach. Nie szkolimy tylko na rzecz naszej Fundacji czy jakiegoś innego podmiotu, ale szkolimy w sposób – można powiedzieć – uniwersalny, z myślą o różnych podmiotach, bo przecież możemy być wolontariuszami w różnych obszarach działania.

Projekt ma formułę otwartą. Mogą do niego dołączyć zarówno stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe jak i osoby prywatne. Kolejne spotkanie planowane jest na 15 grudnia. Będzie bez wątpienia świetną okazją do zdobycia wartościowych kontaktów oraz poznania innych osób, lubiących spędzać swój czas na robieniu czegoś wartościowego. Szczegółowe informacje o projekcie i planowanych spotkaniach oraz warsztatach dostępne są na stronach internetowej oraz facebookowej Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II.

Fot. Radio Fiat
Skip to content