Częstochowscy policjanci w akcji krwiodawstwa

“Nasza krew – nasza Ojczyzna” – to nazwa ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa służb mundurowych pod patronatem trzech ministerstw: spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz zdrowia. W akcję włączył się Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Policjanci zapraszają do Częstochowy wszystkich, którzy chcą oddać krew. 30 października 2018 r. na Palcu Biegańskiego zaparkuje Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wszystko to w ramach akcji „Oddaj krew dla ofiar wypadków”, zorganizowanej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Krew można będzie oddać 30 października 2018 r. w godz. 10.00 – 16.00 na Placu Biegańskiego w Częstochowie.

Aby zostać krwiodawcą, wystarczy mieć od 18 do 65 lat, ważyć więcej niż 50 kilogramów oraz mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość. Wskazane jest wcześniejsze spożycie lekkiego posiłku (nie zaleca się oddawania krwi na czczo).

Akcja zainicjowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK KMP w Częstochowie ma na celu wspieranie i propagowanie honorowego oddawania krwi oraz budowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych.

Wszyscy chętni do udzielenia pomocy, w tym przyłączenia się do zbiórki czekolad oraz artykułów spożywczych dla osób potrzebujących proszeni są o kontakt z prezesem klubu – Kamilem Sowińskim tel. 34 369 1336. Pytania można też kierować na adres e-mail : kmpczestochowahdk@gmail.com

PK