Ranking Perspektyw jest dziełem Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, która przygotowuje raporty edukacyjne od 1992 roku. Zestawienia uczelni są bardzo obszerne i rozbudowane, a przez fakt obejmowanie wielkiego zasobu danych, uważane są za jedne z najbardziej rzetelnych w Polsce.

Kapituła kształtująca Ranking posiłkuje się parametrami obejmującymi m.in. innowacyjność uczelni, ilość publikacji naukowych oraz wyniki nauczania. W stosunku do lat poprzednich, w zestawieniu awansował Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie. Rektor uczelni prof. Anna Wypych-Gawrońska omówiła wyniki klasyfikacji dla UJD:

Przede wszystkim jesteśmy pierwszą uczelnią w grupie uczelni pedagogicznych i tutaj mamy w tych parametrach takie wyniki, że wyprzedziliśmy np. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie czy Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Bardzo wysoko uplasowaliśmy siew skali kraju pod względem wskaźnika związanego z innowacyjnością, to znaczy takiego, na który mają wpływ złożone i potwierdzone patenty w Urzędzie Patentowym. […] Również bardzo dobrą pozycję mamy w zakresie publikacji, to oznacza, że nasi pracownicy publikują dużo i w dobrych czasopismach. Ponadto umiędzynarodowienie, gdzie w tym roku również mocno przesunęliśmy się w górę.

W klasyfikacji generalnej, zawierającej 96 uczelni wyższych Politechnika Częstochowska zajęła 32. miejsce ex aequo m.in. z Politechniką Krakowską. Magdalena Fijołek, rzecznik prasowa Politechniki wyjaśnia, że uczelnia też odnotowała wyraźny wzrost w stosunku do lat poprzednich:

Ten ranking jest niezwykle istotny w polskim świecie akademickim i stąd nasza radość, że znowu podnieśliśmy się w kwalifikacji. W tym roku plasując się na miejscu 32. poprawiliśmy swoją pozycję o 6 miejsc, natomiast wśród uczelni typowo technicznych zajęliśmy ósme miejsce, czyli awans o trzy miejsca w porównaniu z zestawieniem ubiegłorocznym. A to oznacza, że konsekwentnie pniemy się do góry i poziom zdobywania wiedzy przez naszych studentów jest coraz wyższy.

Najlepsze w tegorocznym Rankingu okazały się kolejno Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska. Czwarte miejsce zajęły wspólnie Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza.

Skip to content